Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Вступ/ Вступ в магістратуру

Вступ в магістратуру

Спеціальність 132 Матеріалознавство

Освітня програма – Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра “Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки”

        Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до  Національного   технічного   університету   України   «Київський   політехнічний   інститут  імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі  ЗНО,   а для   цього  —  зареєструватись  для  проходження  ЗНО  з  12 травня  до    05 червня (до 18.00)  та  01  липня  скласти  англійську,    німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень.    Єдиний  вступний  іспит  з  іноземної  мови  або  просто  ЗНО  з  іноземної мови для вступу до магістратури   буде   проводитись   за   тією  ж  програмою,  що  і  для  вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЗНО не зараховуються — якщо ти складав минулого року, потрібно обов’язково перескласти.

Підготовка до ЄВІ лексичні теми PDF

Процедура реєстрації на ЄВІ для вступу в магістратуру випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського попередніх років та випускників інших університетів на сайті Приймальної комісії

 

Для вступу в магістратуру (для зовнішніх абітурієнтів) на навчання в магістратурі (на денну, заочну, бюджетну або контрактну форму навчання) на базі ОС “бакалавр” інформація тут.

 

Терміни:

Реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови  – 12 травня – 05 червня (до 18:00)

ЄВІ з іноземної мови у формі ЗНО – 01 липня – 02 серпня 

Початок реєстрації електронних кабінетів – 01 серпня

Вступні випробування – 05  липня 22 серпня 

Випробування:
– вступний іспит з фахових дисциплін.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 1 вересня.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 11 вересня

Інші особливості вступу до магістратури в 2020 році:
– Відсутність додаткового вступного випробування для вступників, що одержали кваліфікацію бакалавра за іншою спеціальністю
– Вступ “в одну хвилю” – єдиний день складання вступного іспиту для усіх вступників спеціальності
– Подача документів через електронний кабінет

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Більш детальну інформацію про умови відбору та пільги можна отримати за адресою: Примальна комісія

 

Print Friendly, PDF & Email