Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Студентам/ Теми робіт

Теми робіт

Бакалавр

ФІ-51-2 2019

ФМ-61-2 2020

Магістр

ФТ-71мн 2019

ФТ-81мп 2019

ФТ-81мн 2020

 

 

 

 «Матеріалознавство»Теми магістерських дисертацій,  спеціальність – 132 

групи ФТ  61м

п/п

П.І.П

Теми дипломних робіт(проектів)

Науковий керівник

1

Беззуб

Дар’я

Борисівна

Вплив Mo,Ti, B на структуру та механічні властивості сплавів системи Al – Mg – Zn

к.т.н., доц.

Кулініч А.А.

2

Берест

Тетяна

Сергіївна

Структура і фазовий склад силумінів з високим вмістом заліза після накладання

електромагнітного поля підчас кристалізації 

к.т.н., доц.

Доній О.М

3

Бондаренко

Софія

Юріївна

Вплив низькотемпературної карбонітрації на втомну міцність лопаток ГТД із сплаву ВТ9

к.т.н., доц.

Бобіна М.М.

4

Герасимчук

Павло

Володимирович

Вплив параметрів обробки в рідкому і твердому стані на структуру і властивості сплавів системи Al-Mg-Zn

к.т.н., доц.

Кулініч А.А.

5

Дудак

Олег

Олегович

Фазові перетворення в високоентропійних сплавах системи FeNiCoCrAl при температурі 1000°С

д.ф-м.н., проф.

Карпець М.В.

6

Клочок

Вячеслав

Юрійович

Кристалізація алмазу при високому тиску і температурі в розчинниках на основі Mg

к.ф-м.н., ст.. викл. 

Яворський Ю.В..

7

Копач

Віталій

Валерійович

Поліпшення властивостей монотектичних кондуктивних сплавів системи Cu-(Fe-Cr-C)

к.т.н., доц.

Христенко В.В.

8

Наріжна

Тетяна

Миколаївна

Вплив зовнішнього магнітного поля на структуру алюмінієвого заевтектичного сплаву АК18

к.т.н., доц.

Доній О.М

9

Петергеріна

Катерина

Ігорівна

Вп

лив магнітно-абразивної та хіміко-термічної обробок на властивості сплаву Т5К10

к.т.н., доц.

Бобіна М.М

10

Пилявська

Ілона

Володимирівна

Дифузійне хромоалітування титанового сплаву ВТ6

к.т.н., доц.

Лоскутова Т.В.

11

Побережний

Дмитро

Андрійович

Дифузійне насичення сплаву ХН55ВМТКЮ титаном, алюмінієм, хромом

д.т.н., проф.

Хижняк В.Г.

12

Романченко

Владисдав

Юрійович

Фізико-хімічні умови комплексного насичення Cr, Ti, Al сплавів на основі заліза

к.т.н., доц.

Лоскутова Т.В.

13

Федірко

Сергій

Олегович

Частковий ізотермічний переріз при 1000°С системи Ti-Ga-Sn

д.х.н., проф.

Буланова М.В.

14

Шалений

Ярослав

Миколайович

Вплив температури на структурно-чутливі параметри рідкого металу: в’язкість та електричний опір

к.т.н., доц.

Доній О.М

15

Штойка

Вікторія

Юріївна

Умови отримання, структура, склад, властивості дифузійних титаноалітованих покриттів на інструментальних сталях У8А, 9ХС та твердих сплавах ВК6, Т15К6

д.т.н., проф.

Хижняк В.Г.

Завідувач кафедрою МТО
д.ф-м.н., проф.  Я.В.Зауличний

 

 

 

  Теми дипломних робіт (проектів), напрям підготовки  6.050403 

« Інженерне матеріалознавство»

груп ФТ  41, ФТ-42

п/п

П.І.П

Теми дипломних робіт(проектів)

Науковий керівник

Група ФТ-41

1

Балановський

Олег

Ігорович

Дільниця термічної обробки гусеничних траків екскаватора в умовах АТ «Полтавський турбомеханічний завод» з розробкою технологічних режимів обробки

ас.

Котляр С.М.

2

Бугай

Анна

Андріївна

Титаноазотування сплаву Т5К10

к.т.н., доц.

Бобіна М.М.

3

Войтюк

Ростислав

Юрійович

Борування сталей та сплавів з використанням зовнішнього магнітного поля

д.т.н., проф.

Чернега С.М.

4

Кононенко

Ярослав

Андрійович

Енергетичний розподіл електронів валентної зони суміші 80%-SiO2+20%-TiO2  

в залежності від ударно-вібраційної обробки

д.ф-м.н., проф.

Зауличний Я.В.

5

Курилюк

Павло

Васильович

Дільниця термічної обробки калібра-скоби

в умовах АТ «Полтавський турбомеханічний завод» з розробкою технологічних режимів обробки

к.т.н., доц.

Кулініч А.А.

6

Михайленко

Артем

Сергійович

Дільниця термічної обробки розвантажувального клапана в умовах АТ «Полтавський турбомеханічнийзавод» з розробкою технологічних режимів обробки

к.т.н., доц.

Дудка О.І.

7

Статкевич

Владислав

Володимирович

Дифузійні азототитаноалітованіпокриття на твердому сплаву ВК8

д.т.н., проф.

Хижняк В.Г.

8

Чуб

Євгеній

Олександрович

Фізико-хімічні умови формування, будова і властивості багатокомпонентних покриттів за участю титану, алюмінію, хрому з бар’єрним шаром TiN на сталі 9ХС

д.т.н., проф.

Хижняк В.Г.

9

Шибко

Олександр

Павлович

Дільниця термічної обробки  свердла по металу в умовах АТ «Полтавський турбомеханічний завод» з розробкою технологічних режимів обробки

к.т.н., доц.

Христенко В.В.

10

Шкільняк

Андрій

Олександрович

Титанування сталі 12Х18Н10Т

к.т.н., ст. викл.

Аршук М.В.

11

Шумова

Анастасія

Олегівна

Вплив магнітно-абразивної обробки на властивості сплаву Т5К10

к.т.н., доц.

Бобіна М.М.

 

                                                 Група ФТ-42

1

Болобан

Євгеній

Олександрович

Сплави системи Cu –(Ni – Si) – (Fe – Cr–C) з поліпшеними властивостями

к.т.н., доц.

Христенко В.В.

2

Голенко

Владислав

Миколайович

Вплив кальцію і термічної обробки на структурні і механічні властивості ливарного сплаву системи Al-Mg-Zn з домішками кремнію

к.т.н., доц.

Кулініч А.А.

3

Карпухін

Євген

Олександрович

Розробка технології термічної обробки ножа стругального верстата по дереву

ас.

Соловар О.М.

4

Квасов

Ян

Русланович

Дільниця термічної обробки вставки пневматичного шуруповерта з розробкою технологічних режимів обробки

к.т.н., доц.

Гриненко К.М.

5

Корж

Максим

Миколайович

Дифузійне хромоалітування сталі У8А

к.т.н., доц.

Лоскутова Т.В.

6

Литвин

Денис

Валерійович

Дифузійне хромоалітування сплаву ВТ6

к.т.н., доц.

Лоскутова Т.В.

7

Сімонов

Ярослав

Андрійович

Хімізм та термодинаміка процесу хромоалітування сплавів

к.т.н., доц.

Лоскутова Т.В.

Завідувач кафедрою МТО

д.ф-м.н., проф. Я.В.Зауличний

 

Print Friendly, PDF & Email