Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Підготовка докторів філософії Phd

Підготовка докторів філософії Phd

Кафедра металознавства та термічної обробки проводить підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі за науковою спеціальністю у сфері технічних наук

(галузь знань – Механічна інженерія, спеціальність – Матеріалознавство).

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році 

з 20 травня 2020 року по 01 липня 2020 року.
з 09:00 до 10:00 та з 14:00 до 17:00 (к.247- 1 корп.).

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання.
Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:
– за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти чи наукових установах (державне замовлення);
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень).

Терміни:

  1. 20 травня 2020 р. – Початок прийому заяв та документів
  2. 01 липня 2020 р. – Закінчення прийому заяв та документів
  3. 28.08.2020 р.-09.09.2020 р. – Строки проведення вступних випробувань
  4. 10.09.2020 р. – Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
  5. 14.09.2020 р. – Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
  6. Не пізніше 15 вересня 2020 року – Список вступників, зарахованих до аспірантури на місця державного замовлення
  7. 15.09.2020 р. – Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
    * в разі наявності вакантних місць терміни можуть бути продовжені.

Більше детальна інформація:

на сайті ІФФ: http://iff.kpi.ua/vstup/aspirantura-phd-doktora

на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://kpi.ua/phd

Print Friendly, PDF & Email