Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Освітні програми

Освітні програми

2019

Магістр

OCBITHЬO-НАУКОВА ПРОГРАМА
Металознавство та комп ’ютерне моделювання процесів mepмічної обробки

Бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки

2020

Магістр

OCBITHЬO-НАУКОВА ПРОГРАМА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Металознавство та комп ’ютерне моделювання процесів mepмічної обробки

Бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки

Print Friendly, PDF & Email