Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Наука/ Звіт з міжнародної діяльності

Звіт з міжнародної діяльності

Звіт з міжнародної діяльності кафедри МТО ІФФ за 2014 рік.

У 2014 році в рамках співробітництва з зарубіжними науковими та навчальними закладами було здійснено 1 відрядження аспіранта 1-го року навчання Полякова Ігоря Анатолійович з 30 березня по 27 квітня з метою стажування в Технічному університеті м. Хемнітц, Німеччина (DAAD German Academic Exchange Service, Стипендіальна програма L- Euler Ukraine scholar Leonard Euler, Програма 2013 – 2014 (DAAD грант № 57042790). 
Кафедра бере участь у роботі міжнародного освітнього проекту по програмі TEMPUS «Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки(бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу» 543994-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (MMATENG). В рамках виконання проекту TEMPUS проф.. Чернега С.М. була відряджена з 07.03.2014 по12.03.2014 в університет Ku Leven ( Бельгія).

У 2014 рік співробітниками кафедри опубліковано 13 статтей у фахових закордонних журналах:

 

п/п

Найменування праць

Назва видавництва, журналу

(номер, рік)

Кількість сторінок

Прізвища співавторів праць

1

Electronic Structure of Hollow Graphitic Carbon Nanoparticles Fabricated from Acetylene Carbon Black

Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures (2014) 23, 443–448.

6 стор.

Bogdan Ilkiv, Svitlana Petrovska, Ruslan Sergiienko, Oleksandr Foya, Oleksandra Ilkiv, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura, and Yaroslav Zaulychnyy

2

. Synthesis, characterization and X-ray spectral investigation of hollow graphitic carbon nanospheres

Journal of Alloys and Compounds. 617 (2014) 616–621.

6 стор.

Bogdan Ilkiv, Svitlana Petrovska, Ruslan Sergiienko, Oleksandr Foya, Oleksandra Ilkiv, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura, and Yaroslav Zaulychnyy

3

Heat resistance of vt6 alloy with and without aluminum–chromium diffusion coatings at 500, 700, and 900°С

Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 53, Nos. 1-2, May, 2014 (Russian Original Vol. 53, Nos. 1-2, Jan.-Feb., 2014) / UDC 669.017 Page 48-56

8 стор.

I. Ya. Smokovich,

T. V. Loskutova, and V. G. Khizhnyak

4

Structure andcharacteristics coatingsobtained after complexsaturation boron and silicon on carbon steel

VIII International science conference for young researchers: TECHNICAL SCIENCES AND INDUSTRIAL MANAGEMENT «PROCEEDINGS». – Varna, Bulgaria – 15 – 16 September 2014. – Volume I. – P. 52 – 55.

4 стор.

 

С. М. Чернега,

І. А.Поляков

М.О.Красовський

І. Ю. Медова

 

5

Structure and characteristics complex diffusion layers after saturation boron and copper on

steel

XI International congress: MACHINES,TECHNOLOGIES, MATERIALS 2014 «PROCEEDINGS». – Varna, Bulgaria – 17 – 20 September 2014. – Volume III: Section

“MATERIALS”. – P. 31 – 34.

4 стор.

 

 

С. М. Чернега,

І. А.Поляков

М.О.Красовський

К.М. Гриненко

6

Structure and characteristics complex diffusion layers after saturation boron and copper on

steel

MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS/International virtual Jornal for science, technics and innovations for industry.-YEAR VIII issue 10/2014 ISSN 1313-0226. Sofia, Bulgaria –

p.39-42

4 стор.

 

С. М. Чернега,

І. А.Поляков

М.О.Красовський

К.М. Гриненко

 

 

7

Structure and characteristics coatings obtained after complex saturation boron and silicon on carbon steel

MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS/International virtual Jornal for science, technics and innovations for industry.-YEAR IX issue 1/2015  ISSN

1313-0226. Sofia, Bulgaria

– p.39-41

3 стор.

 

С. М. Чернега,

І. Ю. Медова

І. А.Поляков

М.О.Красовський

8

Complex boride coverages with participation of  silicon on steel 45

UNITECH-2013: International scientific conference «PROCEEDINGS». – Gabrovo, Bulgaria – 22 – 23 November 2013. – Volume IІI. – P. 146 – 150

5 стор.

С. М. Чернега,

І. А.Поляков

І. Ю. Медова

М.О.Красовський

9

Structural features of fumed silica and alumina alone, blend powders and

fumed binary systems

Journal of Non-Crystalline Solids 403 (2014) 30–37

8 стор.

V.М. Gun’ko,

V.Ya. Ilkiv,

Ya.V. Zaulychnyy,

V. I. Zarko,

E. M. Pakhlov, М.V. Karpetz

10

Structure and properties management of cast α-titanium alloys, produced by electron beam skull melting with electromagnetic stirring

Electrotechnica and Electronicf. -№ 5 – 6. – 2014. P. 144-149.

6 стор.

Voron M.,

Doniy O.

11

Morphological and electronic characteristics of nanoalumina alone and in high- and low-temperature mixtures with nanosilica

Chem. Phys. Technol. Surf. 5 (2014). – Р.136 – 144.Scopus

9 стор.

Ya.V.Zaulychnyy,

V.Ya Ilkiv,

V.I. Zarko,

 М.V. Karpetz, М.V. Pereginiak, S.S. Petrovska,

V.М. Gun’kо

12

Диффузионное титаноалюмосилицирование стали 12Х18Н10Т в порошках при пониженном давлении

 Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2014. – № 7. – С.              67 – 69. Scopus.

 

3 стор.

Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Э.

13

Диффузионные покрытия титана и алюминия с участием барьерного слоя TiN на стали 12Х18Н10Т

Известия высших учебных заведений Черная металлургия М.: МИСИС, 2014. – № 9. – С. 56 – 62.  Scopus.

7 стор.

Хижняк В.Г., Аршук М.В., Дацюк О.Э.

 

 

Кафедра виконує роботу в рамках спільного українсько-німецького факультету. У 2014 році в магістратурі в Університеті Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина) навчалося 10 студентів на 1-3 курсах.

Інтегральні показники міжнародної діяльності кафедри МТО ІФФ за 2014 рік.
Індекс академічної мобільності – 0,0119
Індекс міжнародних публікацій – 0,7143
Індекс ефективності міжнародної діяльності – 8,5714
Індекс міжнародного співробітництва – 0,4286
Індекс активності на міжнародних ринках освітніх послуг – 0

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

Країна

Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво

код

назва

1

Німеччина

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

2

Болгарія

Технічний університет, м. Габрово

3

Китай

Вуханський університет машинобудування, м.Вухань

 

 

Print Friendly, PDF & Email