Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Наука/ Наукові школи та проекти

Наукові школи та проекти

Діяльність науковців кафедри інтегрована в рамках наукової школи -“Контроль та управління якістю металів та сплавів шляхом поверхневої , термічної, хімико-термічної обробки, впливуна рідкий стан та процеси кристалізації”.

Заснована у 1974 р. За час існування кафедри керівниками наукової школи були д.т.н., проф.Пермяков В.Г., д.т.н., проф.Белоцький О.В.; д.т.н.проф.Труш І.Х., д.т.н., проф.Лоскутов В.Ф., д.т.н., проф., засл діяч науки і техніки України Бялік О.М.. Підготовлено 6 д.т.н., більше 30 к.т.н.

В сучасності діюча наукова школа поєднує два наукових колективи:

1. Захисні покриття на сталях і твердих сплавах.

Керівник – д.т.н., проф. Хижняк Віктор Гаврилович.

Науково- дослідні роботи фундаментального та прикладного характеру присвячені аналізу термодинаміки активаційних процесів одержання карбідних покриттів, розробці технологій нанесення покриттів на сталях і сплавах у замкненому реакційному середовищі, вивченню фізико-хімічних умов одержання покриттів на сталях та твердих сплавах, структури та властивостей покриттів.

Тематика робіт за останні 2002-2009р.р.

2.Розробка оперативних методів контролю та управління якістю рідких металів та сплавів.

Керівник – к.т.н., с.н.с. Доній Олександр Миколайович.

Науково- дослідні роботи фундаментального та прикладного характеру спрямовані на розробку технологій прогнозування якості литих виробів з використанням імітаційного моделювання процесів структуроутворення; управління процесами структуроутворення в сплавах на основі заліза та кольорових металів; аналіз факторів впливу на якість металопродукції.

Тематика робіт за 2002-2009р.р.

Споживачами результатів розробок є підприємства таких галузей, як машино-, верстато-, авіабудування, металургія та багато інших.

За 2001-2009 роки опубліковано понад 80 статей у вітчизняних та зарубіжних спеціальних журналах, одержано 15 патентів України, захищено 3 докторські та 5 кандидатьських дисертацій.

Print Friendly, PDF & Email