Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Кафедра/ Загальна інформація

Загальна інформація

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Інженерно-фізичний факультет 
Металознавства та термічної обробки

Print Friendly, PDF & Email