Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Кафедра/ Забезпечення навчання

Забезпечення навчання

усіх дисциплін навчального плану розроблені навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, робочі навчальні програми, плани практичних занять, завдання для лабораторних робіт і самостійної роботи студентів, розроблені пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань, програми практик та тематики курсових та дипломних робіт і проектів, методичні матеріали, конспекти лекцій на електронних носіях, підручники та навчальні посібники.

Навчальна площа кафедрі 960,3 кв. м., з них 7 аудиторій, 24 спеціалізовані лаболаторії, 1 – компьютерний клас, методичний кабінет, читальний зал, клас курсового та дипломного проектування. В учбовому процесі використовується матеріально-технічна база провідних установ НАН України. Іногородні студенті запезпечуються гуртожитком.

Print Friendly, PDF & Email