Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"