Вас вітає кафедра Металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"!
Забезпечення навчального процесу PDF Друк

З усіх дисциплін навчального плану розроблені навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, робочі навчальні програми, плани практичних занять, завдання для лабораторних робіт і самостійної роботи студентів, розроблені пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань, програми практик та тематики курсових та дипломних робіт і проектів, методичні матеріали, конспекти лекцій на електронних носіях, підручники та навчальні посібники.

 

Навчальна площа кафедрі 960,3 кв. м., з них 7 аудиторій, 24 спеціалізовані лаболаторії, 1 - компьютерний клас, методичний кабінет, читальний зал, клас курсового та дипломного проектування. В учбовому процесі використовується матеріально-технічна база провідних установ НАН України. Іногородні студенті запезпечуються гуртожитком.

 
03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 3 та 7. Тел.: (044) 454-95-45
"Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
escort izmir