Вас вітає кафедра Металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"!
Iльків Володимир Ярославович PDF Друк

ilkiv 

Ільків Володимир Ярославович

асистен 
Кафедра металознавства та термічної обробки металів

Особиста сторінка intellect.mto.kpi.ua/profile/ivy

 Публікації:

1. Ya.V. Zaulychnyy, V.Ya. Ilkiv, О.О. Foja, V.O. Dymarchuk, V.I. Zarko. Electronic structures peculiarities study of x-AL2O3 + SiO2 (x = 0.2; 0.3;0.75;0.96; y = 0.8; 0.7; 0.25; 0.04) nanocomposites mixtures. // XIII International Conference “Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems”. May 16 – 21, Ivano - Frankivsk, Ukraine. – 2011. – P.236
2. Зауличний Я.В., Ільків В.Я., Фоя О.О., Петровська С.С., Гунько В.М., Зарко В.І. Дослідження особливостей електронної структури суміші нанокомпозитів AL2O3 + SiO2 з різним вмістом компонентів. Матеріали ІІ конференції молодих учених “Реальність та перспективи матеріалознавства”. 21-25 червня 2011р. Урочище “Бурлівщина”, Переяслав – Хмельницький, Україна. – 2011. – С. 33-34
3. Илькив В.Я., Зауличный Я.В., Гунько В.М., Зарко В.І. Энергетическое перераспределение валентных электронов Al2O3 вследствие его диспергирования до наноразмеров. III-я международная Самсоновская конференция «Материаловедение тугоплавких соединений». 23-25 мая 2012г. Киев, Украина. – 2012. – С. 28
4. Илькив В.Я., Зауличный Я.В., Гунько В.М., Зарко В.І. Образование межатомных связей вследствие высокочастотной вибрационной обработки смесей нанооксидов X – SiO2 + Y – Al2O3. III-я международная Самсоновская конференция «Материаловедение тугоплавких соединений». 23-25 мая 2012г. Киев, Украина. – 2012. – С. 31
5. Zaulychnyy Ya.V., Ilkiv V.Ya., Gun’ko V.M., Zarko V.I. Electronic Structure Peculiarities of Nanosize Al2O3 Depending on Sizes and Phase. // XIV International Conference “Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems”. May 20 – 25, Ivano - Frankivsk, Ukraine. – 2013. – P.293
6. Zaulychnyy Ya.V., Ilkiv V.Ya., Zarko V.I., Gasjuk M.I. Cathode Properties of Mechanically Activated Nanocomposite SiO2 - Al2O3. // XIV International Conference “Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems”. May 20 – 25, Ivano - Frankivsk, Ukraine. – 2013. – P.481
7. Ya.V. Zaulychnyy, V.Ya Ilkiv, V.I. Zarko, М.V. Karpetz, М.V. Pereginiak, S.S. Petrovska,V.М. Gun'ko, Structural features of fumed silica and alumina alone, blend powders and fumed binary systems. // Chem. Phys. Technol. Surf. 5 (2014) 136–144.
8. V.М. Gun'ko, V.Ya Ilkiv, Ya.V. Zaulychnyy, V.I. Zarko, E.M. Pakhlov, М.V. Karpetz, Structural features of fumed silica and alumina alone, blend powders and fumed binary systems. // Journal of Non-Crystalline Solids . V. 403 (01.11.2014) 30-37.
9. Яворський Ю. В., Зауличний Я. В., Ільків В. Я., Зарко В. І.. Зміна енергетичного розподілу валентних електронів сумішей x-SiO2+y-α-Fe2O3 до і після механоактивації//Матеріали Міжнародної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень», 47 (2015).
10. Ільків В. Я., Зауличний Я. В., Яворський Ю. В., Зарко В. І.. Енергетичний перерозподіл валентних Op-, Alsd- та Sisd-електронів внаслідок механоактивації сумішей 0.2*Al2O3+0.8*SiO2//Матеріали Міжнародної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень», 47 (2015). 

 

 

 
03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 3 та 7. Тел.: (044) 454-95-45
"Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
escort izmir