Вас вітає кафедра Металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"!
Яворський Юрій Васильович PDF Друк

 yavorskij

 

Особиста сторінка   http://intellect.mto.kpi.ua/profile/yyv13

З 01.09.2007р. по 31.06.2012р. навчався в Державному вищому навчальному закладі України «Прикарпатський національний університет» на фізико-технічному факультеті. Захистив дипломну роботу на тему «Магнітна мікроструктура катіон-заміщених магній-цинкових феритів» та отримав диплом магістра з відзнакою із спеціальності «Фізика, викладач».

З 15.11.2012р. по 15.11.2015р. проходив навчання в аспірантурі на кафедрі Металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ».

29.06.2016р. успішно захистив дисертаційну роботу за темою «Вплив механоактивації на електронну структуру сумішей нанооксидів Si, Al, Ti, Fe і зарядові ємності літієвих джерел струму з катодами на їх основі»  за спеціальностю 01.04.07 «Фізика твердого тіла» на вченій раді Д 26.207.01 Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

 

Деякі із публікацій:

 1. 1.Zaulychnyy Ya. V. Effect of Mechanical Activation of Highly Disperse SiO2/α-Fe2O3 Mixtures on Distribution of Valence Electrons / Ya. V. Zaulychnyy, V. M. Gun’ko, Yu. V. Yavorskyi, V. I. Zarko, S. S. Piotrowska, V. M. Mishchenko // Metallofiz. Noveishie Tekhnol.. – 2015. – V. 37, № 8. – P. 1063-1075.
 2. 2. В. Механоактивація сумішей SiO2/γ-Fe2O3 та її вплив на розподіл валентних електронів / Я.В. Зауличний, Ю.В. Яворський, В.М. Гунько, В.І. Зарко, В.Я. Ільків, М.В. Карпець, В.О. Коцюбинський // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, № 1. – С. 55-61.
 3. 3.Zaulychnyy Ya. V. Effect of mass ratio of initial precursors and mechanical activation on distribution of valence electrons in Al2O3+Fe2O3 mixtures / Ya.V. Zaulychnyy, Y.V. Yavorskyi, V.I. Zarko, V.M. Gun’ko, S.S. Piotrowska, I.M. Gasuk, V.V. Ugorchuk, M.M. Vidluvanyy, M.B. Harlan // Наноструктурное материаловедение. – 2015. – №1. – С. 4-12.
 4. 4.Яворський Ю. В. Вплив механо-активаційного методу  на розподіл валентних електронів сумішей SiO2/TiO/ Ю. В. Яворський, Я. В. Зауличний, В. Я. Ільків, О. І. Дудка, А. П. Чмерук,  В. І. Зарко, М. В. Карпець // Фізична інженерія поверхні. – 2015. – Т. 13, № 3. – C. 371-382.
 5. 5.Зауличний Я. В. Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом / Я.В. Зауличний, В.Я. Ільків, Ю.В. Яворський, В.М. Гунько,  В.І. Зарко, М.В. Карпець // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, № 2. – С. 425-431.
 6. 6.Зауличний Я. В.  Взаємозв’язок між розподілом валентних електронів та електрохімічними властивостями сумішей α-Fe2O3/Al2O3, α-Fe2O3/SiO2 та γ-Fe2O3/SiO2 до та після механо-активаційного синтезу / Я. В. Зауличний, Ю. В. Яворський, В.Я. Ільків, О. І. Дудка, В. М. Гунько,  В. І.Зарко, І. М. Гасюк, А. М. Бойчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, № 4. – С. 679-684.
 7. 7.Zaulychnyy Y. V. Structural dependence of the energy distribution of valence Fe (sd)- and O (p)-electrons in iron oxide / Y. V. Zaulychnyy, V. V. Moklyak, V. V. Kotsyubynsky, Y. V. Yavorskyi, A. B. Hrubyak // ХIV international conference “Physics and technology of thin filmsand nanosystems”, May 20-25, 2013, Ivano-Frankivsk, Ukraine, P. 518.
 8. 8.Яворський Ю. В. Зміна енергетичного розподілу валентних електронів сумішей x-SiO2+y-α-Fe2O3 до і після механоактивації / Ю. В. Яворський, Я. В. Зауличний, В. Я. Ільків, В. І. Зарко // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень», 27-28 січня 2015р., Луцьк, Україна, С. 49.
 9. 9.Яворський Ю. В. Зміна енергетичного розподілу валентних електронів сумішей x-Al2O3+y-α-Fe2O3 до і після механоактивації / Ю. В. Яворський, Я. В. Зауличний, В. І. Зарко, І. М. Гасюк, В. М. Гунько, С. С. Петровська, В. В. Угорчук // Матеріали конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання-2015», 1-3 квітня 2015р., Київ, Україна, С.93.
 10. 10.Яворський Ю. В. Механоактивація та її вплив на розподіл валентних електронів та інтеркалаційні властивості сумішей SiO2/α-Fe2O3 / Ю. В. Яворський, В. Я. Ільків, Я. В. Зауличний // Матеріали та програма  науково-технічної конференції  «Фізика, електроніка, електротехніка», 20-25 квітня 2015, Суми, Україна, С. 82.
 11. 11.Яворський Ю. В. Вплив механоактивації на розподіл валентних  електронів та інтеркаляційні властивості  сумішей x-Al2O3+y-α-Fe2O3 (x=0,2; 0,5; 0,8; y=0,8; 0,5; 0,2) / Ю. В. Яворський, Я. В. Зауличний, В. Я. Ільків, С. С. Петровська,  І.М. Гасюк, А. Б. Груб’як, П. І. Колковський // Збірка тез доповідей восьмої міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх  фізико-матеріалознавчих досліджень  та комп’ютерного конструювання матеріалів», 23-24 квітня 2015 р., Київ, Україна, С. 97.
 12. 12.Yavorskyi Y.The Energy Distribution Changes Of the Valence Electrons of Mixtures x-SiO2 + y-γ-Fe2O Before and After Mechanical Activation / Y. V. Yavorskyi, Ya. V. Zaulychnyy, V. Ya. Ilkiv, V. I. Zarko, M. V. Karpets, V. O. Kotsyubynsky // ХV international conference on physics and technology of thin films and nanosystems, May 11-16, 2015, Ivano-Frankivsk, Ukraine, P. 218.
 13. 13.Чмерук А. П. Вплив механо-активаційного методу на розподіл валентних електронів сумішей SiO2/TiO2 / А.П. Чмерук, Ю.В. Яворський, Я.В. Зауличний, В.Я. Ільків // Матеріали V міжнародної наукової конференції «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 5», 03-05 грудня 2015 р., Київ, Україна, C.318-321.
 
03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 3 та 7. Тел.: (044) 454-95-45
"Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
escort izmir