Вас вітає кафедра Металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"!
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ - 4" 20 - 21 ГРУДНЯ 2012 РОКУ PDF Друк

З 20 по 21 грудня 2012 року в національному технічному університеті України на інженерно-фізичному факультеті буде проходити міжнародна науково-технічна конференція "МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 4"

 

 

Міжнародна

науково – технічна

конференція

 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ-4

інженерно-фізичний факультет НТУУ “КПІ”

2021 грудня 2012 р.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту  УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

при підтримці компанії

ООО "ОПТЭК"

 

м. Київ

2012

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Лобода П.І.  - голова орг. комитета, декан инженерно-физического факультета  Национального технического университета України ”Киевский политехнический институт”, д.т.н. ,професор.

Чернега   С.М. – ученый секретар д.т.н., профессор.

 

Проблематика конференции

СЕКЦІЯ 1. Композиційні армовані та порошкові матеріали;

СЕКЦІЯ 2. Поліфункціональні покриття та інженерія поверхні;

СЕКЦІЯ 3. Матеріали закристалізовані із розплаву

СЕКЦІЯ 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень у матеріалознавстві

СЕКЦІЯ 5. Комп’ютерне моделювання металургійних процесів

СЕКЦІЯ 6Наноматеріали та нанотехнології

 

Научная программа

-          Торжественное заседание на инженерно-физическом факультете  НТУУ «КПИ», посвященное  открытию конференции

-          пленарные и секционные доклады, стендовые сообщения, дисскусии.

Календарь конференции.

Прием докладов                   до        15.12.12

Работа конференции           с          20.12.12.         по        21.12.12

Регистрация участников конференции

 20.12.12 в 10-00 в фойе корпуса №9  НТУУ «КПИ»

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

НТУУ КПИ, Украина, Киев, проспект Победы 37, корпус.9, Инженерно – физический факультет.

 

Лобода П. И. –председатель,  (044) 241- 7615,                                                     

(044) 241-8649, (044)454-9156

<decan@iff.kpi.ua> , iff@kpi.ua, PetrLoboda@yandex.ru">Loboda@yandex.ru 

loboda@i.com.ua    

 

Чернега С.М. – ученый секретарь (044) 454-9310

smchernega@mail.ru">smchernega@mail.ru

Требования к оформлению материалов докладов

 1. 1)постановку проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими заданиями;
 2. 2)анализ последних достижений и публикаций с рассматриваемой проблемой;
 3. 3)формулировку цели статьи;
 4. 4)методику исследований;
 5. 5)изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов;
 6. 6)выводы об исследовании.

Статья подается автором на украинском, русском или английском языках на белой бумаге формата А4.

К статье прилагается:

 1. 1)ведомости об авторах;
 2. 2)электронный вариант статьи.

Статью необходимо набирать в текстовом редакторе Word for Windows  шрифтом Times new Roman (font 14) через один интервал в режиме автоматической расстановки переносов в таком порядке:

 1. 1)индекс УДК (слева);
 2. 2)название статьи, инициалы, фамилии авторов, научная степень и звание (малые  буквы, курсив,  справа, отступ сверху – 6 пт), количество авторов – не более четырех;
 3. 3)место работы, электронный адрес ( по центру, шрифт 10).

Объем до 4  стр., страницы должны быть заполнены либо 1, либо  2, либо 3, либо 4

Поля: слева, справа, сверху, снизу -20 мм

 

 

Материалы принимает  техн. секретарь  Горелкин Денис Николаевич., каф. МТО, ИФФ, 9корп.  ауд. 705

E- mail:   dd24@ukr.net  

 

 
Результати захисту дипломних бакалаврских та магістерских робіт 2012 рік PDF Друк

 

                                                

                                                             ДЕРЖАВНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 7.4

БАКАЛАВРИ

Напрям підготовки: 6.050403 «Інженерне матеріалознавство»                                          

пп

Прізвище та ім’я

по-батькові

Група

Оцінки

ПІБ

керівника

ПІБ

рецензента

Рішення

ДЕКу

1

Іванов Дмитро Володимирович

ФТ-82

к.т.н., доцент

Бобіна М.М.

к.т.н., доцент

Іващенко Є.В.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

2

Ісаєнко Сергій

Анатолійович

ФТ-81

Асистент

Котляр С.М.

к.т.н., доцент

Ямшинський М.М.

з оцінкою “відмінно”

добре

3

Лиховей Дмитро

Ігорович

ФТ-81

к.т.н., доцент

Лоскутова Т.В.

к.т.н., доцент

Іващенко Є.В.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

4

Миронов Олексій

Євгенович

ФТ-81

д.т.н., професор

Чернега С.М.

к.т.н., доцент

Іващенко Є.В.

з оцінкою “добре”

добре

5

Рижук Олена

Володимирівна

ФТ-81

к.т.н., доцент

Дудка О.І.

д.т.н., проф. член-кор.

Лобода П.І.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

6

Чава Наталія

Анатоліївна

ФТ-81

д.ф-м.н., професор

Зауличний Я.В.

к.т.н., доцент

Бірюкович Л.О.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

7

Гуйвик Ігор

В’ячеславович

ФТ-81

к.т.н., доцент

Кулініч А.А.

к.т.н., доцент

А.В. Мініцький

з оцінкою “відмінно”

відмінно

8

Клочек Антон

Геннадійович

ФТ-82

к.т.н., доцент

Гриненко К.М.

к.т.н., доц. Ремізов Г.О.

з оцінкою “відмінно”

добре

9

Матвієнко Ростислав

Юрійович

ФТ-82

Асистент

Соловар С.М.

к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

10

Музика Олена

Сергіївна

ФТ-82

Асистент

Аршук М.В.

к.т.н., доц. Бірюкович Л.О.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

11

Танасюк Вікторія

Сергіївна

ФТ-82

д.т.н., професор

Хижняк В.Г.

ас. Аршук М.В

к.т.н., доц. Бірюкович Л.О.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

12

Педенко Сергій

Олександрович

ФТ-82

Асистент

Аршук М.В.

к.т.н., доц. Бірюкович Л.О.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

13

Соловйова Катерина

Віталіївна

ФТ-82

к.т.н., доцент            

Кулініч А.А.

к.т.н., доц. Мініцький А.В.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

14

Федорова Аліна

Віталіївна

ФТ-82

Асистент

Котляр С.М.

к.т.н.доц.Чайковський О.А.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

15

Таран Євгеній

Андрійович

ФТ-82

к.т..н., доцент

Гриненко

к.т.н., доц. Ремізов Г.О.

з оцінкою “задовільно”

задовільно

16

Дуляницька Юлія

Едуардівна

ФТ-81

к.т.н., доцент

Писаренко В.М.

к.т.н., доц. Платонов Є.О.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

 

Вісім студентів отримали рекомендацію до вступу в магістратуру: Дуляницька Ю.Е., Лиховей Д.І., Рижук О.В., Чава Н.А. (гр. ФТ-81), Іванов Д.В., Музика О.С., Тарасюк В.С., Федорова А.В. (гр. ФТ-82)

 

Голова ДЕК                          д.т.н. Є.Г. Афтанділянц


Зав. каф. МТО                       д.ф-м.н. Я.В. Зауличний


 

                                                            ДЕРЖАВНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ № 7.5

 

 

 

МАГІСТРИ

 

Спеціальність: 8.090104 «Металознавство»                                                                    


пп

Прізвище та ім’я

по-батькові

Група

Оцінки

ПІБ

керівника

ПІБ

рецензента

Рішення

ДЕКу

1

Басих Вікторія Артурівна

ФТ-61м

к.т.н.,доц. БобінаМ.М.

д.т.н., проф.

Шипицин С.Я.

д.т.н., проф. Ноговіцин О.В.

з оцінкою “відмінно”

к.т.н., с.н.с. Мініцький А.В.

з оцінк. “відмінно”

відмінно*

2

Фігурна Олена

Василівна

ФТ-62м

к.т.н., доц. Бобіна М.М.

д.т.н., проф

Шипицин С.Я.

д.т.н. проф. Ноговіцин О.В.

з оцінкою “відмінно”

к.т.н. с.н.с. Мініцький А.В.

з оцінк. “відмінно”

відмінно*

3

Кириченко Тамара Миколаївна

ФТ-61м

д.т.н., проф.

Чернега С.М.

к.т.н., с.н.с. Толочин О.І.

з оцінкою “відмінно”

к.т.н. доц.. Іващенко Є.В.

з оцінкою “відмінно”

відмінно*

4

Козаченко Максим Петрович

ФТ-61м

д.т.н., проф.

Кондратюк С.Є.

к.т.н., с.н.с. Примак І.П.

з оцінкою “відмінно”

к.т.н. с.н.с. Мініцький А.В.

з оцінк. “відмінно”

відмінно*

5

Козін

Юлія Миколаївна

ФТ-61м

д.т.н., проф.

Хижняк В.Г.

д.т.н., проф Шипицин С.Я.

з оцінкою “відмінно

к.т.н., доц.. Білик І.І.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

6

Корж Анна Віталіївна

ФТ-61м

д.т.н., проф

Кондратюк С.Є.

к.ф-м.н., с.н.с.СтояноваО.М.

з оцінкою “відмінно”

к.т.н., доц.. Іващенко Є.В.

з оцінкою “відмінно”

відмінно*

7

Морозова Ганна Олегівна

ФТ-62м

к.т.н., доц.

Доній О.М.

д.ф-м.н., проф. Чепілко М.М

з оцінкою “відмінно”

к.т.н. доц.. Чайковський О.А з оцінкою “відмінно”

відмінно*

8

Рудь Ольга Петрівна

ФТ-61м

к.т.н.,доц. Кулініч А.А.

к.т.н., с.н.с. Лактіонов-Ремізовський В.А.

з оцінкою “відмінно”

к.т.н., с.н.с. Мініцький А.В

з оцінкою “відмінно”

відмінно*

9

Федорова Анна

Ігорівна

ФТ-61м

к.т.н., доц.. Дудка О.І

к.т.н. дирек.ЧернецькийВ.І.

з оцінкою “відмінно”

д.т.н., проф. член-кор. Лобода П.І.

з оцінкою “відмінно”

відмінно*

10

Сидор Дар’я

Михайлівна

ФТ-62м

д.т.н., проф.

Чернега С.М.

к.ф-м.н., м.н. Вербило Д.Г.

з оцінкою “відмінно”

к.т.н., доц.. Білик І.І. з оцінкою “відмінно”

відмінно*

11

Чорний Володимир Станіславович

ФТ-61м

к.т.н.,доц.

Писаренко В.М.

к.ф-м.н., м.н.с. Прядко Т.В.

з оцінкою “відмінно”

к.х.н., проф. Погребова І.С.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

12

Кізімішина Марина Миколаївна

ФТ-62м

к.т.н., доц.

Лоскутова Т.В.

к.ф-м.н., м.н.с. Прядко Т.В.

з оцінкою “відмінно”

к.х.н.. проф. Погребова І.С.

з оцінкою “відмінно”

відмінно*

13

Трачук Олена Юріївна

ФТ-62м

д.т.н., проф.

Хижняк В.Г.

д.т.н., проф. Шипицин С.Я.

з оцінкою “відмінно”

к.т.н. доц.. Білик І.І.

з оцінкою “відмінно”

відмінно*

14

Туник Володимир Олександрович

ФТ-62м

д.ф-м.н., проф.

Зауличний Я.В.

д.ф-м.н., проф.Карпець М.В.

з оцінкою “відмінно”

к.т.н., доц. Бірюкович Л.О.

з оцінкою “відмінно”

відмінно*

15

Короленко Олександра Михайлівна

ФТ-62м

д.ф-м.н., проф.

Карпець М.В.

к.т.н., с.н.с. Рудик М.Д.

з оцінкою “відмінно

д.т.н., проф. Чернега С.М.

з оцінкою “відмінно”

відмінно*

16

Омелько Лілія Григорівна

ФТ-61м

к.т.н., ст. викл.

Христинко В.В.

д.т.н., проф. Кірієвський Б.А

з оцінкою “відмінно”

д.т.н. п.н.с. Щерецький О.А.

з оцінкою “відмінно”

відмінно

17

Галушко Ольга Леонідівна

ФТ-62м

к.т.н., доц.

Кулініч А.А..

к.т.н., с.н.с. Локтіонов-Ремізовський В.А. “відмін.”

к.т.н. доц.. Мініцький А.В.

з оцінкою “відмінно”

відмінно*

Всі студенти отримали рекомендацію до вступу в аспірантуру.

Примітка: * - диплом з відзнакою

Голова ДЕК                          д.т.н. Є.Г. Афтанділянц

 

Зав. каф. МТО                       д.ф-м.н. Я.В. Зауличний

 

 

 

 
Вітаємо шановного ювеляра! PDF Друк

 

14

Шановний Ярослав Васильович!

Співробітникам та студентам кафедри «Металознавство та термічна обробка» трапилась щаслива нагода висловити свої найкращі почуття і побажання з нагоди Вашого 60-річчя.

На кафедрі, яку Ви очолюєте на протязі останніх років дійсно створено ділову і теплу товариську атмосферу. Ми високо цінуємо Вашу здібність поєднувати вимогливість із доброзичливим до нас відношенням і, як наслідок, на кафедрі підвищується науково-методичний рівень викладання, за Вашою безпосередньою участю і сприянням готуються кандидатські дисертації.

Отже, завдяки Вам, ми відчуваємо себе єдиним трудовим, товариським і спроможним на високі досягнення колективом.

Бажаємо Вам, шановний Ярослав Васильович, ще довгих років плідної праці, подальших успіхів у всіх ваших справах. Щастя та міцного здоров’я Вам, а також Вашим рідним і близьким людям.

Колектив кафедри «Металознавство та термічна обробка»

 
Інформація про попередній захист та захист дипломних робіт кафедра МТО ІФФ, 2012 рік. PDF Друк

 

Графік попереднього захисту дипломних робіт (проектів) бакалаврів студентами гр.. ФТ-81, ФТ-82.
Місце проведення: ауд. 134-9, 14-00

11.05.2012 р.                        14.05.2012 р.

1. Дуляницька Ю.Є.                    1. Клочек А.Г.
2. Гуйвик І.В.                             2. Матвієнко Р.Ю.
3. Ісаєнко С.А.                           3. Музика О.С.
4. Лиховей Д.І.                          4. Педенко С.О
5. Федорова А.В.                        5. Соловйова К.В.
6. Рижук О.В.                             6. Танасюк В.С
7. Чава Н.А.                               7. Таран Є.А.
8. Іванов Д.В.                             8. Миронов О.Є.

Графік захисту дипломних робіт (проектів) бакалаврів студентами гр.. ФТ-81, ФТ-82.
Місце проведення: ауд. 134-9, 10-00

21.05.2012 р.                        23.05.2012 р.

1. Дуляницька Ю.Є.               1. Клочек А.Г.
2. Гуйвик І.В.                        2. Матвієнко Р.Ю.
3. Ісаєнко С.А.                      3. Музика О.С.
4. Лиховей Д.І.                     4. Педенко С.О
5. Федорова А.В.                  5. Соловйова К.В.
6. Рижук О.В.                        6. Танасюк В.С
7. Чава Н.А.                          7. Таран Є.А.
8. Іванов Д.В.                        8. Миронов О.Є.


Графік попереднього захисту дипломних робіт (проектів) магістрів студентами гр.. ФТ-61м, ФТ-62м.
Місце проведення: ауд. 134-9, 14-00

17.05.2012 р.                        18.05.2012 р.

1. Басих В.А.                            1. Галушко О.Л.
2. Кириченко Т.М.                    2. Кізімішина М.М.
3. Козаченко М.П.                    3. Короленко О.М.
4. Козін Ю.М.                           4. Морозова Г.О.
5. Омелько Л.Г.                        5. Сидор Д.М.
6. Рудь О.П.                             6. Трачук О.Ю.
7. Федорова А.І.                        7. Туник В.О.
8. Корж А.В.                             8. Фігурна В.О.
9. Чорний В.С.

Графік захисту дипломних робіт (проектів) магістрів студентами гр.. ФТ-61м, ФТ-62м.
Місце проведення: ауд. 134-9, 10-00

25.05.2012 р.                        28.05.2012 р.
1. Басих В.А.                            1. Рудь О.П.
2. Кириченко Т.М.                    2. Федорова А.І.
3. Козаченко М.П.                    3. Чорний В.С.
4. Козін Ю.М.                           4. Галушко О.Л.
5. Корж А.В.                             5. Кізімішина М.М.
6. Омелько Л.Г.                        6. Короленко О.М.

30.05.2012 р.

1. Морозова Г.О.
2. Сидор Д.М.
3. Трачук О.Ю.
4. Туник В.О.
5. Фігурна В.О.

 
Міжнародна співпраця 2012. Захист магістерських дипломних робіт на Спільному україно-німецькому факультеті PDF Друк

 

       23 березня 2012 року в м. Магдебург, ФРН, в університеті ім. Отто фон Геріке, відбувся захист магістерських дипломних робіт студентів НТУУ «КПІ», які навчались на Спільному факультеті машинобудування.
       В публічному захисті крім німецьких професорів, брала участь делегація від КПІ, до складу якої входили д.ф-м.н. проф. Закличний Я.В., к.т.н., доц. Дудка О.І. та к.т.н., доц. Сиропоршнєв Л.М. та декан Спільного факультету к.т.н. Халімон О.П.
      Захищалися 4 дипломні роботи, авторами яких були Табурянський (ММІ), Федорова (ІФФ, каф. МТО) і два студента зварювального факультету.
         Студентка нашої кафедри Федорова Анна Ігорівна отримала максимально високу оцінку 1,0.
Двохрічне навчання і робота Ані Федорової  в університеті ім. Отто фон Геріке отримала лише схвальні відгуки професорів і співробітників, в яких вона вчилася і з якими працювала.

 012-15 014-15

доповідь Федорової А.І.


 013-15

відповідає на запитання


 017-15

характеристика і оцінка роботи Федорової професором Шеффлером


 019-15

щирі вітання професора Шеффлера з найвищою оцінкою


 020-15

 

Федорову вітає проректор університету ім. Отто фон Геріке

 

 

 

 021-15

 

проректор університету ім. Отто фон Геріке в захоплені від захисту нашої студентки

 

 

 029-15

Аню вітає завідуючий кафедри МТО Зауличний Ярослав Васильович

 

 030-15

вітання для Ані від керівника магістерської роботи - Дудки Олександра Івановича

 

 041-15

спільне фото магістрів Спільного факультету та їх керівників

 

 
«ПочатокПопередня123456НаступнаКінець»

Сторінка 4 з 6
03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 3 та 7. Тел.: (044) 454-95-45
"Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
escort izmir