Вас вітає кафедра Металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"!
Лабораторії
Лабораторії PDF Друк
1. 4 металографічних лабораторії, які забезпечені металографічними мікроскопами та додатковим матеріалом, установками для виготовлення мікрошліфів та іншим.
2. 2 лабораторії термічної обробки, обладнані необхідним пічним устаткуванням та металографічними мікроскопами, твердомірами.
3. Лабораторії механічних властивостей, де розташовані прилади Роквелла, Віккерса, розривні машини, магнітометри, мікротвердоміри та інші.
4. Лабораторія хіміко-термічної обробки, обладнана установками та печами для нанесення різного типу покриттів та дослідження їх властивостей (установки для дослідження зносостійкості, кавітаційної стійкості, корозійної стійкості та інші).5. Фотолабораторія, яка обладнана металографічними мікроскопами "НЕОФОТ" та необхідним фотоприладдям.
6. Лабораторії керування властивостями металів в рідкому стані, де розташовані необхідні установки для досліджень.
7. Комп'ютерний клас на 12 осіб, обладнаний сучасними ПЕОМ.8. Рентгенівська лабораторія, де встановлено флуоресцентний мікро-аналізатор VRA, дифрактометр ДРОН-2, а також установка УРС.
9. Лабораторія дослідження властивостей металів та сплавів, яка обладнана установками для термічного аналізу сплавів з оригінальними програмами регістраціі критичних точок та графічною побудовою диференційних кривих нагрівання та охолодження, установкою для визначення динамічної твердості та пружних характеристик металів та сплавів, експериментального обладнання для виготовлення лігатур алюмінієвих сплавів.
Всі лабораторії використовуються як навчальні, так і як наукові. Це дозволило за останні роки забезпечити кафедрі можливість успішно виконати цілий ряд науково-дослідних робіт важливої народно-господарчої тематики.
Наявність у науково-учбових лабораторіях кафедри сучасної техніки та ії достатня кількість забезпечує успішне проходження практики студентами при виконанні науково-дослідних дипломних робіт. 
Кількість комп'ютерів: 22
 


03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 3 та 7. Тел.: (044) 454-95-45
"Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
escort izmir