Вас вітає кафедра Металознавства та термічної обробки Інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"!
Абітурієнтам PDF Друк

reklam1

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Інженерно-фізичний факультет готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії Спеціальність: Матеріалознавство

Спеціалізація: Металознавство та комп'ютерне моделювання процесів термічної обробки

Чому КПІ ім. Ігоря Сікорського?

- найвищий рівень професорсько-викладацького складу;

- науково-методичне забезпечення навчального процесу за європейськими стандартами;

- найкраща лабораторна база;

- міжнародні наукові та освітні зв’язки;

- співпраця з Національною академією наук України;

- якісна довузівська підготовка абітурієнтів;

- високий попит суспільства та економіки на фахівців.

 

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі. Усі викладачі — кандидати, доктори наук, відомі фахівці в галузі матеріалознавства. Викладачі є провідними вченими профільних інститутів Національної академії наук України, серед них: д.ф-м.н., проф. Я. В. Зауличний, д.ф-м.н., проф. М. В. Карпець, д.т.н., проф. Є. Г. Автоділянц, д.х.н., проф. М. В. Буланова. Провідні науковці НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»: д.ф-м.н., проф., зав. каф. МТО Я. В. Зауличний, д.т.н., проф. В. Г. Хижняк, заст. дек. ІФФ з міжнародного співробітництва, д.т.н., проф. С. М. Чернега, к.т.н., доц. К. М. Гриненко, к.т.н., доц. М. М. Бобіна, заст. дек. Спільного Українсько-німецького факультету, к.т.н., доц. О. І. Дудка, к.т.н., доц. В. В. Христенко та ін. Навчальні дисципліни забезпечені підручниками, навчальними посібниками та спеціалізованими комп’ютерними програмами. Організовано доступ до світових інформаційних систем, наукових журналів, переважна більшість яких, близько 35 тисяч, присвячена матеріалознавчій тематиці.

Лабораторна база включає традиційне устаткування та унікальні прилади, що дозволяє застосовувати технології матеріалознавчої науки. Сучасне наукове обладнання є унікальним серед вишів та наукових закладів України, яке дозволяє проводити повний спектр дослідження складу, структури та властивостей матеріалів та виробів з їх комп’ютерною фіксацією та подальшою обробкою.

Високий рівень освіти за матеріалознавчими спеціальностями підтверджується міжнародними зв’язками:

- діє програма подвійного диплому з університетом Отто-фон-Геріке (м. Магдебург, Німеччина);

 - кафедра бере участь в програмі Tempus MMATENG по вдосконаленню дворівневої освіти з матеріалознавства з університетами Бельгії, Німеччини, Франції, Польщі та Ізраїлю;

- випускники кафедри продовжують навчання в університетах Франції, Естонії, Німеччини, наукових центрах Японії та США.

Навчання відбувається у співпраці з Національною академією наук України. Викладання окремих дисциплін, виконання науково-дослідних курсових та кваліфікаційних робіт проводиться на базі науково-дослідних інститутів НАН України: Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, Інституті надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля, Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона, Інституті металофізики ім. Г. В. Кордюмова.

Випускники кафедри користуються широким попитом на провідних промислових підприємствах:

- більш ніж 150 підприємств концерну «Укроборонпром»;

- підприємствах «АНТК ім. О. К. Антонова»;

- ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо»;

- ООО «Пілар» (м. Київ) та десятки інших;

- інститути НАН України;

- провідних європейських підприємствах.

Середня заробітна оплата випускника складає 8-14 тис. грн. на місяць з можливістю швидкого кар’єрного зростання. Інженер-матеріалознавець - одна з найбільш знакових постатей сучасності, адже жодна галузь - машинобудування, енергетика, електроніка, ракетна та космічна техніка, медицина та інші не можуть існувати без матеріалів, а значить і без фахівців, які їх створюють. Матеріали працюють за умов космічного холоду та надвисоких температур термоядерного реактору, в вакуумі та при високих тисках. Матеріали забезпечували прогрес людства на усіх етапах його розвитку і є визначальними і в наш час.

Виходячи з умов роботи матеріалів, його галузей застосування, загальними при створенні нових матеріалів є наступні етапи:

- створення фізико-хімічної моделі явищ, які є основою процесів отримання матеріалів та їх експлуатації;

- розробка математичної моделі для опису структури, властивостей та умов експлуатації;

- створення комп’ютерних програм на базі фізико-хімічної та математичної моделей;

- створення комп’ютерних програм проведення теоретичних досліджень з метою оптимізації складу матеріалів з наперед заданими властивостями та умов їх отримання.

Ракетна та космічна техніка - галузь, що вимагає особливих матеріалів: висока температура газів в соплі ракети, значний перепад температур на поверхнях апарату з освітленого та неосвітленого боку, неможливість спостереження за поведінкою деталі та її оперативною заміною. Серед матеріалознавчих рішень для космічної галузі: пітніючі матеріали, які за рахунок випаровування однієї з складових забезпечують роботу при температурах, що в декілька разів вище температури плавлення будь-якого з природних матеріалів; теплові труби - елементи теплообмінних контурів супутників, що дозволяють вирівнювати температуру на різних боках супутника.

Авіабудування ставить свої особливі вимоги до матеріалів - високі питомі характеристики міцності (відношення міцності до густини), висока температуростійкість деталей двигуна. Як результат - від 60 до 80 % деталей сучасних літаків виготовлено з композиційних матеріалів.

Енергетика - галузь, що надзвичайно залежить від матеріалів, причому матеріалів з особливими властивостями. Основні класи матеріалів, що застосовуються в енергетиці та електротехніці:

- катодні наноматеріали новітніх літій-іонних джерел струму;

- корозійно-, зносо- та теплостійкі матеріали для елементів парових генераторів;

- контактні матеріали, як для комутування великих електричних навантажень, так і для електричного транспорту;

- “сонячний кремній” - матеріал для сонячних батарей, що перетворюють світлову енергію в електричну.

Останнім часом науковці-матеріалознавці акцентують свою увагу на дослідженні нових високодисперсних наноматеріалів з унікальними магнітними, адсорбційними, фотоелектричними та електрохімічними властивостями, які, зокрема, застосовуються для виготовлення катодів літій-іонних акумуляторів, сонячних електропанелей, магнітних носіїв інформації. До того ж, такі матеріали мають бути високо стабільними, зносостійкими та нетоксичними в умовах їх експлуатації, тому знання в цій області є безперечно актуальними на даному етапі розвитку нанотехнологій. Наноматеріали, наноелектроніка - сучасні напрямки матеріалознавчої науки, що уже сьогодні вирішують практичні завдання:

- створення надміцних матеріалів: металів, тканин, пластмас, матеріалів, що самовідновлюються;

- створення нових хімічних речовин за допомогою дизайну молекул з окремих атомів, що має значення для медицини, біосистем, рослинництва та тваринництва;

- створення надпровідників та електронних компонентів для комп’ютерів нового покоління;

- проектування та випробування моделей наномашин (нанодвигунів).

Військова оборонна промисловість потребує створення нових надміцних матеріалів для бронежилетів та захисних корпусних матеріалів для наземної військової техніки.

Подання електронної заяви:

Крок 1. Зареєструватись на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua, для чого ввести:

- свою адресу електронної пошти,

- номер, пін-код та інші дані сертифікату ЗНО,

- серію та номер атестату про загальну середню освіту.

Результат: Логін та пароль.

Крок 2. На тому ж сайті увійти до особистого кабінету використовуючи логін та пароль.

Крок 3. В особистому кабінеті заповнити необхідні об’єктивні дані.

Крок 4. Обрати:

- Вищий навчальний заклад - НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ ім. І. Сікорського»,

- Факультет - ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ,

- Спеціальність – МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО.

У випадку змін в процедурі подання електронної заяви, актуальну інформацію буде розміщено на web-сайті кафедри в розділі оголошень: http://MTO.kpi.ua.

Запрошуємо школярів 10-11 класів на заняття на підготовчих курсах з математики та фізики при Інженерно-Фізичному факультеті:

-  екстернат: 7 місяців для учнів 11-х класів;

-  вечірня форма: 7 місяців для учнів 11-х класів і 14 місяців для учнів 10-х класів.

Контакти: м. Київ, 03056, вул. Політехнічна, 35, корп. 9, поверх 3 та 7, тел. (044) 406-83-70, (044) 454-95-45, e-mail: zaulychnyy@ukr.nethttp://mto.kpi.ua, http://mtom.iff.kpi.ua.

  

 

 
03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9, поверх 3 та 7. Тел.: (044) 454-95-45
"Кафедра металознавства та термічної обробки НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
escort izmir