Конференція 2018! Друк

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
ІНЖЕНЕРНО – ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
                             Konferenc
   МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ – 8

6 – 7 грудня 2018 р.

Київ 2018

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Лобода П.І. – голова орг. комітету, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університета України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
член-кор. НАН України, д.т.н., професор.
Чернега С.М. – вчений секретар д.т.н., професор.

Місце проведення конференції –
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»,
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, КОРП. 9

Проблематика конференції
СЕКЦІЯ 1. Композиційні армовані та порошкові матеріали;
СЕКЦІЯ 2. Поліфункціональні покриття та інженерія поверхні;
СЕКЦІЯ 3. Матеріали закристалізовані із розплаву;
СЕКЦІЯ 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень у матеріалознавстві;
СЕКЦІЯ 5. Комп’ютерне моделювання металургійних процесів;
СЕКЦІЯ 6. Наноматеріали та нанотехнології.
СЕКЦИЯ7.Методика підготовки спеціалістів для функціонального матеріалознавства

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ (PDF)!